Biegi dla dzieci i młodzież

przejdź do strony

 

 

 

GŁÓWNY BIEG

 

NAZWA IMPREZY: 18. Dycha Kowalewska
MIEJSCE: Kowalewo Pomorskie
TERMIN: 03.06.2017
DYSTANS: 10 km [atest PZLA]

 

CEL IMPREZY:
a. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu, zdobywanie nowych jej zwolenników
b. Promocja Kowalewa Pomorskiego

 

ORGANIZATORZY:
a. Urząd Miasta Kowalewo Pomorskie
b. LKS Promień

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:
a. Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim
b. Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim
c. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
d. Gimnazjum oraz SP w Kowalewie Pomorskim WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

Bieg główny 10 km (atest PZLA) – godz. 11:00

1. Prawo startu mają osoby, które ukończyły 16 lat.

2. Za zgłoszenie uważa się zarejestrowanie do biegu na stronie www.datasport.pl i wpłacenie opłaty startowej w wysokości:
a. do 28 lutego – 35 zł
b. od 1 marca do 31 maja – 45 zł
c. od 1 czerwca – 60 zł

3. UWAGA! OBOWIĄZUJE LIMIT ZGŁOSZEŃ W BIEGU - 300 OSÓB!!! W przypadku zamknięcia listy zgłoszeń, informacja pojawi się na stronie biegu.

4. W ramach wpisowego zawodnicy otrzymają: koszulkę, upominek – niespodziankę, zaś po ukończeniu biegu medal i posiłek.

5. Wszyscy zawodnicy startujący w tym biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 03.06.2017 (w godz. 8:00 - 10:15). Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub legitymację szkolną do kontroli daty urodzenia. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Przez przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie podanych danych na potrzeby przesyłania informacji przez organizatora oraz do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć i innych materiałów przedstawiających uczestników biegu.

 

Biegi dla dzieci i młodzieży – godz. 13:20 - 14:20

1. Nie pobiera się opłaty startowej.

2. Każdy startujący musi posiadać kartkę startową (do pobrania w szkole lub w dniu zawodów w sekretariacie zawodów (w godzinach 08:00 - 12:00)

3. Nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych w poszczególnych kategoriach (osobno chłopcy i dziewczęta)
– biegi przedszkolaków bez nagród. Wszyscy, którzy ukończą bieg otrzymają upominki.

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

1. Start biegu głównego 10 km – godz. 11:00

2. Biegi dzieci i młodzieży – godz. 13:20 - 14:20

3. Biuro zawodów, szatnia, toalety, natryski i przechowalnia odzieży w dniu 03.06.2017r. będą znajdowały się w budynku GIMNAZJUM – ul. Jana Pawła II. Wydawanie depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego.

4. Start i meta – Stadion Centrum Sportu i Rekreacji (w pobliżu biura zawodów).

5. Limit ukończenia biegu - 1 godzina 30 minut.

6. Trasa biegu oznaczona będzie co kilometr (atest PZLA)

7. Opieka medyczna na trasie w oznaczonym samochodzie oraz na mecie.

8. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

9. Bieg odbędzie się przy ruchu ograniczonym, zawodników obowiązuje ruch prawostronny, uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem.

10. Wszyscy uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie biegu.

 

KLASYFIKACJE:

1. Klasyfikacja generalna za miejsca 1-6 w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn,

2. Kobiety i Mężczyźni K1-M1: 16-19 lat K2-M2: 20-29 lat K3-M3: 30-39 lat K4-M4: 40-49 lat K5-M5: 50-59 lat K6-M6: 60-69 lat K7-M7: + 70 lat

3. Klasyfikacja drużynowa (do klasyfikacji wlicza się miejsca trzech najlepszych zawodników – łączny czas)

4. Klasyfikacja dodatkowa, dla mieszkańców gminy oraz powiatu (3 najlepszych w kategorii kobiet i mężczyzn).

 

NAGRODY:

1. Nagrody pieniężne lub rzeczowe za miejsca 1-6 w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn ( informacja o wysokości nagród pojawi się na stronie internetowej biegu do 31.05.2017).

2. Nagrody pieniężne lub rzeczowe w kategoriach wiekowych.

3. Nagrody niespodzianki do rozlosowania wśród wszystkich, którzy ukończyli bieg.

 

INFORMACJE:

Można uzyskać:
a. na stronie: www.dychakowalewska.pl
b. mailowo: e-mail: bogdanoskwarek@interia.pl
c. telefonicznie: kom. +48 604 633 419 Bogdan Oskwarek – dyrektor biegu